Payrolling

De administratieve afwikkeling van arbeid gerelateerde zaken kost veel tijd en aandacht. Daarnaast vraagt de constant veranderende wet- en regelgeving om specialistische kennis. Met Payroll Services besteedt u uw salarisadministratietaken aan ons uit. We bieden uw werknemers een passend arbeidscontract en zorgen voor de juiste informatieoverdrachten volgens de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast verzorgen we de loonstroken, jaaropgaven, salarisbetalingen en vergoedingen voor overwerk, onregelmatigheid en onkosten. Ook kunt u rekenen op de afdracht van sociale premies, pensioenen en werknemersverzekeringen en het uitkeren van vrije dagen en vakantiegeld. Door maatwerk en flexibiliteit kunt u payrollwerkzaamheden gerust aan ons overlaten. Door uw salarisadministratie uit te besteden, houdt u meer tijd over voor uw eigen werkzaamheden en beperkt u de werkgeversrisico’s. Bovendien is ons kantoor een vraagbaak voor u als relatie en uw payroll-werknemers.

Een besparing op personeelskosten | Een besparing in tijd | Optimale flexibiliteit | Een vaste contactpersoon |Vermindering in werkgeversrisico’s.