Van Zanten Uitzendburo is betrokken bij uw privacy en beschermt deze. Dat betekent dat Van Zanten Uitzendburo zich naar alle redelijkheid inspant om er voor te zorgen dat uw persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij volgen hierbij de sollicitatiecode van de NVP en houden ons aan de wettelijke regels van informatie opslag.

Persoonsgegevens

Wanneer persoonsgegevens (zoals uw cv, motivatiebrief, ed.) via een sollicitatie, inschrijving, aanmelding of anderzijds aan Van Zanten Uitzendburo worden verstrekt betekent dat dat u akkoord bent met het opnemen en verwerken van deze gegevens in de database van Van Zanten Uitzendburo.

De betreffende persoonsgegevens zullen worden gebruikt om:

  • U periodiek in kennis te stellen van actuele vacatures die mogelijk aansluiten op uw profiel;
  • U te informeren, per email of per post, over de dienstverlening, nieuwsberichten of evenementen van Van Zanten Uitzendburo;
  • Uw cv beschikbaar te stellen, uitsluitend met uw instemming, aan potentieel geïnteresseerde werkgevers.

Uw persoonsgegevens worden door Van Zanten Uitzendburo veilig en zorgvuldig bewaard. Ze zijn niet toegankelijk voor mensen die niet de vereiste toegangsrechten hebben.

Verstrekken persoonlijke gegevens aan derden

  • Uitsluitend nadat u daarmee akkoord bent gegaan, op eigen verzoek of indien het in een contract staat opgenomen tussen u en Van Zanten Uitzendburo.
  • Aan bedrijven die ons diensten verlenen zoals accountants, rechtskundig adviseurs etc. die deze gegevens nodig hebben of als we volgens wettelijke of statutaire verplichtingen genoodzaakt worden informatie aan te leveren.

Naast de door u verstrekte gegevens wordt incidenteel ook statistische /cijfermatige informatie verzameld. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan een naam of adres. Het doel van deze algemene meetgegevens is de verbetering van (de navigatie en structuur van) de website, het dienstenaanbod en de verbetering van de vindbaarheid van de website.

Toegang tot uw gegevens

U bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van uw gegevens kunt u contact opnemen met Van Zanten Uitzendburo. U heeft tevens het recht om Van Zanten Uitzendburo op te dragen uw gegevens niet langer te gebruiken.

Echter niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt en is bovendien uniek voor elke gebruiker.

Het gebruik van cookies

Van Zanten Uitzendburo gebruikt cookies om het werken met de site gemakkelijker en sneller te laten verlopen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch in het geheugen van uw computer bewaard worden om de toegang tot Van Zanten Uitzendburo te vergemakkelijken en de navigatie sneller en efficiënter te laten verlopen. Een cookie kan echter niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt en is bovendien uniek voor elke gebruiker.

Hyperlinks

Op Van Zanten Uitzendburo treft u links naar andere websites. Van Zanten Uitzendburo heeft geen zeggenschap over de websites waarnaar verwezen wordt, is niet verantwoordelijk voor.

Er bestaan daarnaast websites die naar onze website verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan Van Zanten Uitzendburo bv geëxploiteerd. Van Zanten Uitzendburo draagt geen verantwoordelijkheid voor persoonsgegevens die bij deze sites achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s is eigendom van Van Zanten Uitzendburo en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De content geplaatst door derden in de vorm van bijv. weblogs o.i.d. is eigendom van de schrijver van het artikel. Van Zanten Uitzendburo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Van Zanten Uitzendburo