Document Scanner controleert op echtheid id documenten | 22-07-201

Van Zanten Uitzendburo heeft vanaf heden een Document Scanner aanwezig. De Document Scanner controleert automatisch paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen op echtheid. De scanner vergelijkt de in het document aanwezige echtheidskenmerken met de referenties in haar database. Vervolgens geeft de software aan of het document echt is, maar ook of er verdachte zaken zijn gevonden.

 

Nauwkeurige beoordeling door documentspecialist


De Fraudedesk in combinatie met de Document Scanner controleert identiteitsdocumenten. Bij afkeur door de scanner kunnen wij het document real-time via een beveiligde internetverbinding doorsturen naar de aangesloten Fraudedesk. Hier wordt het document op afstand nauwkeurig beoordeeld door één van de documentspecialisten. Zij geven niet alleen uitsluitsel over of er sprake is van een vals of vervalst document, ook leiden zij ons telefonisch door de te volgen procedure en geven zij advies over hoe te handelen. De Fraudedesk is gespecialiseerd in het onderzoeken van documenten, zoals paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen, diploma’s en aktes.