Mieszkanie

Jeżeli nie mieszkasz w Holandii, możesz zamieszkać u nas. Pracownicy zakwaterowani w naszych obiektach ponoszą dzienny koszt zakwaterowania. Informacje na temat aktualnych kosztów zakwaterowania można uzyskać w biurze.

Bos huis

Hotel

Bram huis

Kant huis

Vagerveld huis

Groenewoud huis

Meyer huis

VanZanten huis