Werving & Selectie

De werving & selectie begint bij ons kantoor in Nieuw-Vennep. Door de jaren heen hebben wij een groot personeelsdatabase opgebouwd. Wij zijn van elk personeelslid op de hoogte waar ze goed in zijn en waar ze al eerder hebben gewerkt. Onze Oost-Europeze medewerkers zijn voor ons absoluut geen nummer maar een persoon. Daardoor zijn wij precies op de hoogte van zijn/haar kwaliteit en persoonlijke eigenschappen. Voor het werk kan het belangrijk zijn dat de medewerkers hun talen spreken en relevante vaardigheden beheersen. De uitzendkrachten werken niet alleen in het buitenland, maar wonen tijdens hun werkperiode ook in een andere omgeving. Om samen met anderen te kunnen werken en wonen zijn ook aspecten als sociale vaardigheden van belang. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor meer dan het werk alleen. Naast het regelen van huisvesting en vervoer, valt ook het beantwoorden en behandelen van administratieve- en medische vragen onder onze taken.

Uitzenden & verloning

Onze uitzendingen en verloning gaat volgens de Nederlandse wetgeving. De lonen worden keurig en tijdig met internet bankieren betaald. Elke uitzendkracht behoort een Nederlandse of Buitenlandse bankrekening nummer te bezitten. Uiteraard zijn onze uitzendkrachten goed verzekerd en hebben ze allemaal een ziektekostenverzekering. De beste garantie die wij kunnen afgeven is ons lidmaatschap bij de NBBU. De NBBU controleert al haar leden nauwgezet op het correct uitbetalen volgens de CAO van de inlener.

Payrolling

De administratieve afwikkeling van arbeid gerelateerde zaken kost veel tijd en aandacht. Daarnaast vraagt de constant veranderende wet- en regelgeving om specialistische kennis. Met Payroll Services besteedt u uw salarisadministratietaken aan ons uit. We bieden uw werknemers een passend arbeidscontract en zorgen voor de juiste informatieoverdrachten volgens de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast verzorgen we de loonstroken, jaaropgaven, salarisbetalingen en vergoedingen voor overwerk, onregelmatigheid en onkosten. Ook kunt u rekenen op de afdracht van sociale premies, pensioenen en werknemersverzekeringen en het uitkeren van vrije dagen en vakantiegeld. Door maatwerk en flexibiliteit kunt u payrollwerkzaamheden gerust aan ons overlaten. Door uw salarisadministratie uit te besteden, houdt u meer tijd over voor uw eigen werkzaamheden en beperkt u de werkgeversrisico’s. Bovendien is ons kantoor een vraagbaak voor u als relatie en uw payroll-werknemers.

Een besparing op personeelskosten | Een besparing in tijd | Optimale flexibiliteit | Een vaste contactpersoon |Vermindering in werkgeversrisico’s.

NBBU-lid

Wij zijn NBBU-lid, wat betekent dit voor u? De NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen, is de actieve brancheorganisatie van uitzendondernemingen die belangen behartigt van ruim 700 bemiddelingsbureaus en uitzendondernemingen. De NBBU is aangesloten bij MKB Nederland.

Elk NBBU-lid wordt getoetst op vakkennis, op juiste toepassing van de CAO, op kwaliteit van de administratie en op kennis en toepassing van wetgeving. De NEN-4400 norm is verplicht. Deze norm en het openbare register (www.normeringarbeid.nl) maken het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk voor u als werkgever een stuk makkelijker en fraudebestendiger. Als werkgever bent u zo beter beschermd tegen fraude. Klik voor meer informatie over de NBBU.

Download hier de brochure: Wij zijn lid van de NBBU.