NBBU-lid

Wij zijn NBBU-lid, wat betekent dit voor u? De NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen, is de actieve brancheorganisatie van uitzendondernemingen die belangen behartigt van ruim 700 bemiddelingsbureaus en uitzendondernemingen. De NBBU is aangesloten bij MKB Nederland.

Elk NBBU-lid wordt getoetst op vakkennis, op juiste toepassing van de CAO, op kwaliteit van de administratie en op kennis en toepassing van wetgeving. De NEN-4400 norm is verplicht. Deze norm en het openbare register (www.normeringarbeid.nl) maken het inlenen van arbeid en het uitbesteden van werk voor u als werkgever een stuk makkelijker en fraudebestendiger. Als werkgever bent u zo beter beschermd tegen fraude. Klik voor meer informatie over de NBBU.

Download hier de brochure: Wij zijn lid van de NBBU.